Nasjonal konferanse 18. og 19. april 2018

Den 18. og 19. april 2018 arrangerer RVTSene en felles, nasjonal konferanse med tittelen «Morgendagens største trussel − høyre- eller islamistisk ekstremisme?». Konferansen arrangeres på Scandic Hell, ved Trondheim Lufthavn..

Hvem er sårbare for radikalisering?

Det finnes flere fellestrekk blant de som er villig til å bruke vold for å fremme ideologiske, politiske eller religiøse synspunkt. Utenforskap er et av dem, og det kan være..

Oppdatert med RAN

Kampen mot terror og ekstremisme handler om mer enn overvåkning og sikkerhet. The Radicalisation Awareness Network (RAN) består av praktikere fra hele Europa som har forebygging av radikalisering som mål...

Forebygging av voldelig ekstremisme

To rapporter fra RAN (Radicalization Awareness Network) undersøker forebygging av radikalisering. Hva gjør norske kommuner for å forebygge islamsk ekstremisme? Kan erfaringer fra arbeid med høyreradikale grupperinger for 15-20 år..

Den islamske staten

Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat, og har tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden. De..

Høyreekstremisme vokser på sosiale medier

På sosiale medier er det islamofobi og muslim-fiendtlige holdninger som er mest utbredt i de høyreekstreme miljøene, men skepsisen mot asylsøkere og innvandrere generelt har økt. Flere forskere beskriver utviklingen..

Tiltak for returnerte fremmedkrigere

Returnerte fremmedkrigere har ulik etnisk bakgrunn, alder og kjønn. Alle har opplevd voldsomme hendelser og har ulik grad av følelsesmessige og psykiske vansker. Hvorfor returnerer fremmedkrigerne: Desillusjonert/angrende Fortsatt ideologisk overbevist,..

PST om soloaktører og innrullering av barn

En av PSTs hovedoppgaver er å forebygge terror. Det innebærer både å forhindre at det planlegges og utføres terrorhandlinger i Norge, og å forhindre at Norge blir brukt som utgangspunkt..

Radikalisering i fengsel

Fengsel kan være en arena for radikalisering. Innsatte er ofte i en vanskelig situasjon, og har begrenset mulighet til å velge miljø. Dette gjør dem sårbare for påvirkning fra overbevisende..

Dette kjennetegner en fremmedkriger

En FN-rapport fra juli 2017 viser at det ikke først og fremst er religion som motiverer fremmedkrigere til å reise til Syria. Anslagsvis 40.000 fremmedkrigere fra minst 120 land har..

Skolens arbeid mot radikalisering

Skolegang og studier er en viktig del av barn og unges hverdag. Skoleansatte kan være de første som oppdager tegn på radikalisering. Påvirkningsmuligheten er størst i begynnelsen, og det er..

RAN Manual – tiltak for returnerte fremmedkrigere og deres familier

Denne manualen er laget for de som skal utforme tiltak for hjemvendte fremmedkrigere og deres familier. Anbefalingene i manualen bygger på erfaringer fra de som jobber i feltet og inneholder tiltak..