Dette kjennetegner en fremmedkriger

En FN-rapport fra juli 2017 viser at det ikke først og fremst er religion som motiverer fremmedkrigere til å reise til Syria. Anslagsvis 40.000 fremmedkrigere fra minst 120 land har sluttet seg til terrororganisasjonen IS i Irak og Syria. Ifølge PST har rundt 100 menn og kvinner med tilknytning til Norge har reist til konfliktområdet for å slutte seg til IS og andre terrorgrupper.