Oppdatert med RAN

Kampen mot terror og ekstremisme handler om mer enn overvåkning og sikkerhet. The Radicalisation Awareness Network (RAN) består av praktikere fra hele Europa som har forebygging av radikalisering som mål.

Nedenfor har vi samlet noen artikler fra RAN om hvordan forebygge radikalisering og hjelpe mennesker ut av ekstreme grupper. Målgruppen er skole, kriminalomsorg, kommunalt hjelpeapparat og helsetjeneste.