Revidert handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014. Handlingsplanen er nå revidert, med flere nye tiltak. Noen av disse kom til etter en større videreutviklingsprosess i 2016, mens andre er kommet i forbindelse med konkrete problemstillinger og behov. Et av de åtte nye tiltakene er en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon rettet mot kommuner, og denne etableres ved RVTS-ene. Les mer og se den nye handlingsplanen på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartmentet. 

Bildet er fra lanseringen 17. juni 2020.