Nytt nasjonalt fagnettverk for risikovurdering

RVTS Øst har tatt initiativ til å etablere et nasjonalt fagnettverk for å vurdere eksisterende metoder og praksis for vurdering av risiko for voldelig ekstremisme. Nettverket består av representanter med både praksiserfaring og høy fagkompetanse innen feltet. Nettverket er tverrfaglig med representanter fra ulike etater og organisasjoner, som justis, helsetjeneste, og forskningsmiljø.

Arbeidet er igangsatt som et svar på tiltak 23 i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettverket vil komme med anbefalinger som kan veilede fagfeltet i deres arbeid med å vurdere risiko for ekstremistisk vold.

Eksempler på aktuell litteratur:

Litteraturgjennomgangen gir en historisk beskrivelse av risikovurdering som en vitenskap og introduserer sentrale teorier. Hovedfokus rettes mot verktøy og metodikk for risikovurdering av ekstremistisk vold, klikk her for mer informasjon.

Artikkelen ser på sterke og svake sider ved to av de mest brukte risikovurderingsverktøyene VERA-2R og ERG 22+