RAN Manual – tiltak for returnerte fremmedkrigere og deres familier

Denne manualen er laget for de som skal utforme tiltak for hjemvendte fremmedkrigere og deres familier. Anbefalingene i manualen bygger på erfaringer fra de som jobber i feltet og inneholder tiltak de mener kan styrke andre praktikere i deres arbeid. Manualen kan også gi myndighetene ekstra innsikt i prakternes tanker og arbeid – som kan brukes i revidering av eksisterende tiltak og strategier.