Radikalisering i fengsel

Fengsel kan være en arena for radikalisering. Innsatte er ofte i en vanskelig situasjon, og har begrenset mulighet til å velge miljø. Dette gjør dem sårbare for påvirkning fra overbevisende radikalisatorer. Ved hjelp av kartlegging og individuell tilpasning kan også fengselsopphold bidra til avradikalisering.