PST om soloaktører og innrullering av barn

En av PSTs hovedoppgaver er å forebygge terror. Det innebærer både å forhindre at det planlegges og utføres terrorhandlinger i Norge, og å forhindre at Norge blir brukt som utgangspunkt for planlegging eller utførelse av terrorhandlinger andre steder i verden.

Soloaktører

Rapporten beskriver soloaktører på tvers av ideologisk, religiøs og politisk tilknytning, og er basert på nasjonal og internasjonal forskning. Erfaringen med islamistisk soloterror i Europa tilsier at dette vil være en sjelden, men alvorlig utfordring for vestlige sikkerhetstjenester også i fremtiden.

Soloterror - ikke så solo

Soloterrorangrep er ikke tilfeldige eller impulsive. De fleste soloterrorangrep er planlagt over noe tid. Soloterrorister er som regel heller ikke isolerte, til tross for at de utfører en terrorhandling alene.

Innrullering av barn

Innrullering av barn og unge i væpnede grupper gjennomføres i relativt stort omfang i Syria og Irak. Det oppholder nå flere enn ti barn av Norges-tilknyttede syriafarere seg i de aktuelle områdene. Erfaringene barna utsettes for kan komme til å påvirke trusselbildet senere.