Skolens arbeid mot radikalisering

Skolegang og studier er en viktig del av barn og unges hverdag. Skoleansatte kan være de første som oppdager tegn på radikalisering. Påvirkningsmuligheten er størst i begynnelsen, og det er derfor av stor betydning hvordan skolen møter denne utfordringen.