Forebygging av voldelig ekstremisme

To rapporter fra RAN (Radicalization Awareness Network) undersøker forebygging av radikalisering.

  • Hva gjør norske kommuner for å forebygge islamsk ekstremisme? Kan erfaringer fra arbeid med høyreradikale grupperinger for 15-20 år siden tas i bruk?
  • Vi kan flytte fokus fra risiko til forebygging ved å tenke “hvorfor gjør vi ikke det” i stedet for “hvorfor gjør de det”. Hvordan kan vi forebygge gjennom å lage barrierer som bidrar til å redusere sannsynligheten for terrorisme?