Høyreekstremisme vokser på sosiale medier

På sosiale medier er det islamofobi og muslim-fiendtlige holdninger som er mest utbredt i de høyreekstreme miljøene, men skepsisen mot asylsøkere og innvandrere generelt har økt. Flere forskere beskriver utviklingen de siste tiårene som en forflytning fra «gata til data», noe som kan ha bidratt til å gjøre de høyreekstreme mindre synlige.