Dette prosjektet ønsker ikke på noen måte å stigmatisere personer, grupper, miljøer, ideologier eller religioner. Ytringer, standpunkt eller meninger som fremkommer gjennom intervjuer og reportasjer representerer den enkelte og ikke RVTS ØST. Fiktive historier benyttes for å belyse ulike tema og som eksempler i læringsressurser. Tema radikalisering og voldelig ekstremisme er komplekst og kan vekke følelser og engasjement. I portalen baserer vi innhold på faglige vurderinger hvor hensikten er å gi nyansert og nøytral kunnskap så langt dette er mulig. For noen er for eksempel radikalisering negativt ladet, for andre har det positive elementer. Dette prosjektets mandat er ikke å ta stilling i slike diskusjoner, men å belyse tema. Alle bidragsytere er valgt av faglige hensyn.

nettstedet presenterer tre ulike profiler. Profilene er valgt og utviklet for å gi innblikk i ulike veier inn i et radikaliseringsforøp. Historiene er fiktive, men basert på erfaring og research. Karakterene fremstilles av skuespillere som ikke på noen måte kan knyttes til profilene de fremstiller. Deres medvirkning er gjort etter samtykke hvor premissene er klartlagt i forkant.

To av intervjuobjektene i prosjektet er tidligere ekstremister. Disse medvirker på bakgrunn av tidligere erfaringer og gir innblikk og kunnskap gjennom sine historier. Begge profilene jobber nå aktivt for å forebygge voldelig ekstremisme og deres medvirkning er motivert av det.

RVTS Øst ønsker å rette en stor takk til alle bidragsytere for at de har valgt å dele sine erfaringer og sin kunnskap i dette prosjektet.