Forskning på sekter og kulter kan gi oss kunnskap om andre ekstremistgrupper siden gruppene har flere felles kjennetegn. I denne artikkelen forteller Kai Krogh ved RVTS Nord hvorfor slike grupper..

Radikalisering kan under gitte forutsetninger kan føre til at en person gradvis aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Radikaliseringsforløp varierer fra person til person,..

– Vi finner ekstremisme i alle religioner, sier Kari Vogt. Hun er førsteamanuensis i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Hennes definisjon av religiøs..