Hvem, hva og hvorfor?

Radikalisering kan under gitte forutsetninger kan føre til at en person gradvis aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Radikaliseringsforløp varierer fra person til person, både i tid og innhold.

Hvem blir ekstremister og hvorfor?

Jon Fitje Hoffmann, analysesjef i PST forteller i filmen ovenfor om kjennetegn, utviklingstrekk og bekymringer knyttet til ekstremisme. Er det noen felles kjennetegn ved ekstremister?

Med voldelig ekstremisme menes personer og organisasjoner som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Den voldelige ekstremismen kan omfatte høyreekstremisme, venstreekstremisme, ekstrem islamisme mm – se faktaboks til høyre.

Ifølge ekstremistforsker Lars Gule ved Høyskolen i Oslo og Akershus er sosiale tapere overrepresentert blant norske ekstremister.

Ekstremistforsker Lars Gule mener at radikale og ekstreme miljøer kan være attraktive av flere grunner, inkludert tilhørighet, selvforståelse og makt: For en del handler den ideologiske orienteringen om at de får en mulighet til å rette opp i sine synder.

Psykologspesialist ved RVTS Øst, Ane Heiberg Simonsen forklarer her hva som kan motivere til bruk av vold i ekstremistiske miljøer.

Kan traumatiske opplevelser utløse ekstremisme? Ja, sier psykologspesialist ved RVTS Øst, Mari Kjølseth Bræin. Traumeerfaringer kan føre til sort-hvitt tenkning og voldserfaringer kan trigge behov for hevn.