Utenforskap presenteres ofte som en del av årsaksbildet i radikaliseringsprosesser. Spesielt når det gjelder unge nordmenn med bakgrunn fra andre land og kulturer. For å kunne drive godt forebyggingsarbeid er det..

Ved et bord sitter Faisal (24) og politiets forebyggingssjef, Bjørn Erik Øvrum. Faisal har kommet med hatfylte uttalelser som bekymrer politiet og er derfor innkalt til en bekymringssamtale. Faisal er nysgjerrig,..

Mange voldsutøvere har selv blitt utsatt for vold. En konsekvens av voldserfaringer er at det blir vanskelig å håndtere og forstå følelser. Voldsutøvelse kan hjelpe å regulere egne følelser, men er..

Det kan være en krise, traumatisk hendelse eller ubehagelig opplevelse som gjør at noen søker tilhørighet utenfor normalsamfunnet. Det kan handle om vold, mishandling, mobbing, ran eller diskriminering. Hendelsene kan..

Hvordan vurdere risiko? Hva kan gå galt? Hvor stor er sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe? Intuitive og analytiske tilnærminger kan gi oss svar. Det å forutsi menneskelig atferd er..

Under svangerskap og i tidlig barndom bygges hjernen vår og det skjer enorme endringer. Nyere hjerneforskning viser at vår hjerne ikke er ferdigutviklet før vi er 23-25 år gamle. En..

Han skjønner det fortsatt ikke. At en av gutta på fotballaget hans, blide og hyggelige Hassan Dhuhulow, ble terrorist. – Det er helt ubegripelig at han kunne finne på noe..

Voldsutøvere har ofte selv blitt utsatt for vold. Der avmakten får dem til å kjenne seg redde eller triste, kan volden gi en følelse av makt, styrke og kontroll. Ekstremistiske miljøer kan..

Vold begås av mennesker, ikke av monstre eller demoner. Vi blir ikke født til ondskap eller voldelig ekstremisme, men kan drives til det. Under gitte forhold kan alle mennesker begå..