Kriser og krenkelser som døråpner til radikalisering

Det kan være en krise, traumatisk hendelse eller ubehagelig opplevelse som gjør at noen søker tilhørighet utenfor normalsamfunnet. Det kan handle om vold, mishandling, mobbing, ran eller diskriminering. Hendelsene kan skape en følelse av å være ved et veiskille. Dette kan føre til en kognitiv åpning – hvor man er spesielt sårbar for andres påvirkning. 

I slike situasjoner kan mennesker ha behov for hjelp og stille spørsmål om seg selv og sitt forhold til samfunnet. Verden kan oppleves som farlig, og ekstremistiske løsninger kan gi nødvendige svar.

Forsker Lars Gule om hva som kan være tiltrekkende med ekstremistiske miljøer for unge menn

Vonde hendelser kommer sjelden alene. Krenkelser, traumer eller ubehagelige hendelser kan gjøre oss sårbare for å bli rammet på nytt. Mange som oppsøker ekstremistiske grupper har opplevd krenkelser i egen barndom. Det kan handle om familieforhold med rusmisbruk og vold, dårlig økonomi, det å ikke lykkes på skolen, arbeidsløshet og en generell opplevelse av å bli sviktet av samfunnet.

Psykologspesialist Ane H. Simonsen mener at krenkelser i barne- eller ungdomsår skaper grobunn for hevn

Sårbare personer må fanges opp og gis oppfølgning. Vi som hjelpere må ta krenkelsene på alvor. Hvis man gang på gang blir oversett kan det gjøre personen ytterligere sårbar for uheldig påvirkning fra ekstremistiske miljøer.

Psykologspesialist Ane H. Simonsen svarer på hvordan vi kan møte og hjelpe voldsutøvere.