Skal man forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme må skole, barnevern, politi og andre samarbeide tverrfaglig. – Å bygge nettverk er avgjørende, sier sekretariatsleder i SaLTo, Ove Kristofersen. – For fire år..

Hvorfor står et ungt menneske i fare for å havne i et ekstremistisk miljø? – Når vi snakker med ungdom, er det viktig at vi ser hele individet, sier Hege Hansen..

Et godt nærmiljø minker sjansen for at noen faller utenfor. – Men for å få til det, må vi snakke sammen, sier Ikhlaque Chan. Han er daglig leder for et nærmiljøsenter..

Å forebygge radikalisering i skolen trenger ikke være så vanskelig: – Det handler bare om å bry seg, sier avdelingsleder ved Stovner videregående skole, Hallgeir Muren. En samfunnsfaglærer ved Stovner..

Når politiet får en bekymringsmelding, er det dialog som gjelder. – Vi vil gjøre det vi kan for å forebygge at personer som står i faresonen blir ekstremister, sier forebyggende..

Hva kan skolehelsetjenesten gjøre for å forebygge radikalisering? – Ofte har elevene behov for å snakke om det som oppleves som vanskelig i livet, sier Rita Danese ved Dønski videregående..

Hvordan kan vi forebygge radikalisering? Det finnes mange perspektiver, teorier og modeller som kan besvare dette spørsmålet. Denne artikkelen ser spesielt på forebyggingsmuligheter i lys av psykologen Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Den beskriver..