Psykoedukasjon og ferdighetstrening er viktige elementer i de fleste behandlingsintervensjoner, og i møte med traumatiserte er dette spesielt sentralt. Begrepet stabilisering rommer både psykoedukasjon (informasjon), øvelser og hjemmeoppgaver. Kunnskap om og..

Ordet traume betyr skade. Om påkjenningene man har opplevd utvikler seg til et traume eller ikke avhenger av i hvilken grad hendelsen(e) overvelder den som opplevde det, og om personens..

Motiverende intervju er en samtaleteknikk som brukes for å motivere til endring. MI kan gjøres av fagpersoner med spesiell trening, men mange av prinsippene kan også brukes i mer generelle..

Skam og skyld kan gjøre tilfriskning vanskelig for den som selv har begått overgrep og vold mot andre. Hva må den profesjonelle hjelper vite for å kunne nå inn til..