Kroppsspråk og kommunikasjon

Kroppsspråket er en del av vår kommunikasjon og er viktig når det skal skapes tillit mellom to personer. Du og din samtalepartner leser hverandres kroppsspråk og danner umiddelbart en ubevisst mening om hverandre.

Studier viser at vårt nervesystem har en tendens til å bli sammenvevd med den personen vi snakker med. I møte med andre mennesker prosesserer og koder hjernen mengder av informasjon. Dette skjer automatisk og vi er kun bevisst en svært begrenset del av den. På en måte kan hjernen avdekke om mennesker lyver eller er falske ved at informasjonen som kodes ikke stemmer overens. Glede, smil og trygghet som blir presentert på en uekte måte, kan avsløres ved for eksempel at verbale ytringer ikke stemmer overens med små detaljer i kroppsspråket. Som hjelper må vi være klar over denne unike sosiale evnen vi mennesker har. Hvis avviket mellom dine følelser og det kroppsspråket du viser er stort, vil muligheten til å fremstå som en troverdig hjelper bli svekket.

j02
Andres kroppsspråk og følelser påvirker oss mer enn vi tror.

Det eksisterer flere gode tommelfingerregler som kan bedre kvaliteten på samtalen, men disse bør brukes med varsomhet. Det kan virke kunstig og unaturlig hvis du ikke først og fremst er deg selv.

Vær oppmerksom på øyekontakt. Øyekontakt er viktig, men unngå å stirre. Veksle mellom å se på personen, og se ned

Benytt bekreftende signaler. Når du nikker, kan det forsterke ungdommens opplevelse av interesse og anerkjennelse. Smil gjerne, men bare hvis det er naturlig

Bruk et åpent kroppsspråk. Åpne håndflater og armer er tegn på imøtekommenhet. Omvendt kan knyttede never oppfattes som et aggressivt signal, og korslagte armer som avvisning. Du kan dog gjerne legge armene i kors innimellom, hvis dette er naturlig og du samtidig sender andre positive signaler

Vær oppmerksom på plassering. Sitt gjerne ned så dere kommer i øyenhøyde i forhold til hverandre. Den unge bør ikke føle seg dominert eller angrepet. Sitt gjerne i en 90 graders vinkel, for eksempel på hjørnet av ett bord. Det er mindre konfronterende enn å være plassert direkte overfor hverandre

Benytt speiling. Etterlign ungdommens kroppsspråk eller kroppsstilling hvis det oppleves riktig og naturlig. Det kan styrke tilliten mellom dere.

Slapp av. Trekk pusten rolig og unngå brå bevegelser. Vær særlig oppmerksom på dine føtter. Vippende, urolige føtter hjelper ikke ikke til å skape en avslappet stemning.