Folkemøte: «En nasjonal utfordring – et kommunalt problem»

En kveld i slutten av januar inviterte Levanger bibliotek i samarbeid med Levanger-Avisa, og med hjelp fra kommunikasjons og kulturklassen på Levanger videregående skole, til folkemøte for å diskutere radikalisering. Det var godt oppmøte, som var det  andre i en rekke av folkemøter som biblioteket arrangerer. Det første møtet ble arrangert på biblioteket, men der ble det fort trangt.

– Vi måtte flytte på oss fordi det ikke var nok stoler på biblioteket, smiler bibliotekar Siri Okkenhaug Bævre.

Levanger-Avisa

Færre fremmedkrigere
Kveldens tema ble formulert slik: «IS gjør Norge utrygg: Hva gjør vi med det i Levanger?». Med andre ord ville de diskutere hvordan Levanger kunne unngå at ungdom reiste til krigsherjede land og ble fremmedkrigere. Panelet som skulle diskutere kunne fortelle om forskjellige vinklinger på temaet.

Blant annet var en av debattantene Petter Nesser, som er seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Han kunne gi faglig fylde til dagens tema og startet debatten ved å holde et innlegg om hva IS og fremmedkrigere er. Han oppfordrer til å ta de unge menneskene som vil dra på alvor.

Yousef Bartho Assidiq er prosjektkoordinator i Minotenk. Han ga en mer personlig framstilling, og fortalte om da han konverterte til Islam og ble vervet inn i «Profetens Ummah». Det gikk sterkt utover familien og venner da han ble medlem av organisasjonen. Han følte seg ikke som en del av samfunnet.

«Da jeg konverterte til Islam føltes det ut som om jeg konverterte ut av Norge», fortalte Assidiq. Det var bestefaren som til slutt fikk familien til å snakke sammen og Assidiq forlot «Profetens Ummah».

Ny biblioteklov
Folkemøtene er et produkt av et toårig prosjekt som biblioteket i Levanger har startet. Prosjektet heter «Rett til å si det», og er finansiert av Nasjonalbiblioteket, som har gitt 50 000 kr over et år til debatter. Bibliotekloven ble endret 01.01.2014 og med det ble bibliotekenes stilling som debattarena styrket. Dette har Levanger bibliotek tatt på alvor:

– Svært mange av bibliotekets brukere er innvandrere. Vi ønsket å arrangere de første  debattene med tema som var relevante nasjonalt og lokalt. Vi ønsket å treffe flere grupper i lokalsamfunnet med temaene, og gjøre dem så folkelige som mulig, sier sekretær for prosjektet «Rett til å si det», Vivi- Ann Svensen Rotmo.