Risikovurdering av returnerte fremmedkrigere

RVTS Øst har oversatt og tilpasset et kartleggingsskjema for risikovurdering av returnerte fremmedkrigere fra RAN (Radicalization Awareness Network). Skjemaet brukes for å vurdere om returnerte fremmedkrigere utgjør en lav, moderat eller høy risiko for voldelig ekstremisme.