Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell. – Det spilte ingen rolle for meg at det var..

– Å vokse opp i Norge hvor religion er et privat anliggende, kan være utfordrende for ungdom i minoritetsfamilier med sterk religiøs identitet. Mange sliter med å finne sin sosiale..

Kriser eller negative hendelser i livet kan skape en ”kognitiv åpning” som gjør en person mottakelig for ekstremistisk retorikk og budskap. Felles for hendelsene er at de får frem en..

Petter Nesser, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, har studert  fremveksten av militant islamisme i Vest-Europa. I sin doktoravhandling (2012) analyserte han 15 av de viktigste islamistiske terrorplanene i Europa for å..

Veien til radikalisering og voldelig ekstremisme er ofte lang. Thomas Hegghammer sammenlikner prosessen med koking av frosk. Hvis frosken legges rett i kokende vann, hopper den ut. Legges den derimot..

Det store steget i en radikaliseringsprosess er overgangen fra tanker til handling. Prosessen kjennetegnes ofte ved at man gradvis tar avstand fra demokratiske prinsipper og legitimerer bruk av trusler og..

I en livskrise fant Yousef Assidiq trygghet og tilhørighet i et ekstremt miljø. I dag mener konvertitten at han ikke ble en god muslim før han forlot ekstremistmiljøet. Assidiq er nå..

En bekymringssamtale er en forebyggende samtale som kan komme i stand når foreldre, skole, politi, barnevern eller andre er bekymret for en ungdoms ”kriminelle” utvikling. Faisal har kommet med noen..