Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell. – Det spilte ingen rolle for meg at det var..

– Å vokse opp i Norge hvor religion er et privat anliggende, kan være utfordrende for ungdom i minoritetsfamilier med sterk religiøs identitet. Mange sliter med å finne sin sosiale..

Kriser kan skape en ”kognitiv åpning” som gjør mennesker mottakelig for ekstremistisk retorikk og budskap. Voldsomme hendelser kan gi en følelse av å være ved et veiskille, og føre fra..

Det er flere veier inn i militant islamisme, og jihadister (hellige krigere) har ulike motiver og roller i disse terrornettverkene. Forsker Petter Nesser (Forsvarets forskningsinstitutt, 2012), analyserte islamistiske terrorplaner i Vest-Europa..

Veien til voldelig ekstremisme er for de fleste lang. Thomas Hegghammer sammenlikner prosessen med koking av frosk. Hvis frosken legges rett i kokende vann, hopper den ut. Legges den derimot..

Det store steget i en radikaliseringsprosess er overgangen fra tanker til handling. Prosessen kjennetegnes ofte ved at man gradvis tar avstand fra demokratiske prinsipper og legitimerer bruk av trusler og..

I en livskrise fant Yousef Assidiq trygghet og tilhørighet i et ekstremt miljø. I dag mener konvertitten at han ikke ble en god muslim før han forlot ekstremistmiljøet. Assidiq er nå..

En bekymringssamtale er en forebyggende samtale som kan komme i stand når foreldre, skole, politi, barnevern eller andre er bekymret for en ungdoms ”kriminelle” utvikling. Faisal har kommet med noen..