Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell. – Det spilte ingen rolle for meg at det var..

– Å vokse opp i Norge hvor religion er veldig underordnet, kan være utfordrende for ungdom i minoritetsfamilier med sterk religiøs identitet. Mange sliter med å finne sin sosiale og..

En ”kognitiv åpning” kan lede personer fra overbevisning til handling. Kriser eller negative hendelser i livet kan skape en ”kognitiv åpning” som gjør en person mottakelig for ekstremistisk retorikk og..

– Den islamistiske terroraktiviteten i Europa henger sammen i transnasjonale nettverk av jihadistveteraner med forbindelser til al-Qaida og opprørsgrupper i muslimske land, sier Petter Nesser, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nesser..

Veien frem til radikalisering og voldelig ekstremisme er ofte en lang prosess. Thomas Hegghammer sammenlikner prosessen med koking av frosk. Putter man frosken rett i kokende vann, hopper den ut...

Det store steget i en radikaliseringsprosess er overgangen fra tanker til handling. Prosessen kjennetegnes ofte ved at man gradvis tar avstand fra demokratiske prinsipper og legitimerer bruk av trusler og..

I en livskrise fant Yousef Assidiq trygghet og tilhørighet i et ekstremt miljø. I dag mener konvertitten at han ikke ble en god muslim før han forlot ekstremistmiljøet. Assidiq er nå..

En bekymringssamtale er en forebyggende samtale som kan komme i stand når foreldre, skole, politi, barnevern eller andre er bekymret for en ungdoms ”kriminelle” utvikling. Faisal har kommet med noen..