Bekymringstegn: Fra tanke til handling

Det store steget i en radikaliseringsprosess er overgangen fra tanker til handling. Prosessen kjennetegnes ofte ved at man gradvis tar avstand fra demokratiske prinsipper og legitimerer bruk av trusler og vold for å oppnå sine mål. Det er store individuelle forskjeller hva gjelder varighet av og drivkrefter for en slik prosess.

Grafen kan være et eksempel på en prosess mot voldelig ekstremisme. Den grønne fargen viser vår mulighet for påvirkning og forebygging. Den røde tidsaksen viser radikaliseringsprosessen – at vår mulighet til å påvirke gradvis blir mindre og at det å tilby hjelp på et tidlig tidspunkt ikke bare er nyttig, men også noen ganger helt avgjørende.

BBB_1002 kopi
Faisal (24)

Ett eksempel på en slik prosess kan være Faisal. Han kom til Norge som åtteåring og har en voldelig far som sliter med krigstraumer. Faisal havner ofte i konflikter og har utøvd vold. Han har ikke fullført videregående skole. Jobbet som dørvakt, men ble sykemeldt etter et overfall på jobben. Etter voldsepisoden har Faisal isolert seg mer og mer fra venner og familie. Han opplever i dag liten mening med livet og er på søken etter løsninger på sine vansker.

  1. ”Da alle vendte meg ryggen, var det bare han som hjalp meg”

Faisal mister jobben. Han opplever liten støtte fra NAV, kommune og venner. Kommer i kontakt med en troende vaktmester der han bor. Budskapet vaktmesteren kommer med gir opplevelse av mening og ro.

  1. ”De beskriver hvordan jeg har det – og tilbyr en løsning”

Faisal blir gradvis mer og mer interessert i islam og koranen. Han søker aktivt på internett og andre medier om islam og undertrykkingen muslimer utsettes for. Faisal opplever gradvis at verden er i krig og han må velge en side. Han blir opptatt av å beskytte lillesøster mot farene i samfunnet.

  1. ”Jeg må bryte med vestlige verdier”

Faisal endrer klesstil og utseende. Han blir aktiv i lokal moske og tar avstand fra venner og familie. Utad fremstår Faisal mer rolig og behersket, han slutter å drikke alkohol og deltar ikke lenger på fester.

  1. ”Vi må stå for det vi mener – de må høre vår stemme”

Faisal deltar i og oppretter egne bloggprofiler på internett. Han støtter aktivt ytringer med ekstremt innhold. Nyansene forsvinner: «De som ikke er med oss, er mot oss». Han blir del av sosialt fellesskap som deler samme verdier.

  1. ”Han fikk meg til å tenke”

Faisal får god kontakt med en imam som blir bekymret for de standpunkt og ytringer han har. De innleder diskusjoner som gjør at Faisal begynner å tvile på sin overbevisning. Han har fått ny saksbehandler hos NAV som arbeider aktivt for at han skal komme tilbake i jobb. Faisal begynner også å trene og blir opptatt av kosthold.

  1. ”De forstår hvordan jeg har det”

Faisal kommer i kontakt med en svensk-syrisk mann via et nettsted. Han møter anerkjennelse og forståelse for sin situasjon. Mannen inviterer ham til Sverige. Faisal takker ja og tilbringer en uke med mannen og hans venner. Han kommer tilbake fra Sverige og blir kontaktet av mannens nettverk her hjemme. Faisal blir gradvis mer opptatt av våpen og militær trening.

  1. ”Jeg må gjøre noe”

Faisal har bestemt seg for å slutte seg til krigen i Syria gjennom sin svenske kontakt. Han skriver et brev til sin søster før han reiser.

  1. ”Noe å dø for”

Han rapporterer stolt via internett hvordan han deltar i strid, dreper vantro og redder verden.