Returnerte fremmedkrigere har ulik etnisk bakgrunn, alder og kjønn. Alle har opplevd voldsomme hendelser og har ulik grad av følelsesmessige og psykiske vansker. Hvorfor returnerer fremmedkrigerne: Desillusjonert/angrende Fortsatt ideologisk overbevist,..

Eldstesønnen ble drept som fremmedkriger i Syria. Nå sitter familien igjen med sorgen og en rekke ubesvarte spørsmål: «Var du redd? Hva var dine siste tanker? Og hva hadde alt dette..

Tidligere var han en voldsmann og skinhead. Nå reiser Arno Michaelis verden rundt for å få ungdom til å velge andre veier enn hat og vold. Det startet med en..

Kimmie Åhlén møtte sine egne fordommer mot innvandrere i bokseringen. Dette var første steg på veien ut. Avradikaliseringen skjøt ytterligere fart da fengselslæreren tok ham på alvor. Vendepunktet kom likevel..

Våre samtaler er dynamiske, alltid i bevegelse. En kommunikasjonsmodell basert på arbeid av William R. Miller og Stephen Rollnick viser tenkte deler i avradikaliserende samtaler. De ulike lagene er navngitt: «klisjelaget»,..

GROW-modellen er en samtalemetode som kan benyttes i coaching for personlig utvikling. Den er utviklingsorientert, og består av Goal (mål), Reality (virkelighet), Opportunities (muligheter) og Will (vilje). Modellen kan brukes som..

Endring skjer ofte i stadier. I en avradikalisering har personer ulike behov for støtte og hjelp – alt etter hvor de er i prosessen. Følgende modell er inspirert av Prochaska og..

I en livskrise fant Yousef Assidiq (26) trygghet og tilhørighet i et ekstremt miljø. Etter to år fant han veien ut. Nå jobber han for å motarbeide ekstremisme og radikalisering..