Veien ut avhenger av realistiske mål

GROW-modellen er en samtalemetode som kan benyttes i coaching for personlig utvikling. Den er utviklingsorientert, og består av Goal (mål), Reality (virkelighet), Opportunities (muligheter) og Will (vilje). Modellen kan brukes som inspirasjon og i tillegg til den kunnskapen hjelpere allerede har.

Skjermbilde 2015-04-29 kl. 20.14.05

Goal. Hvilken endring ønsker du i livet ditt?
Formål: Å oppmuntre unge til å fortelle om en ønsket og positiv forandring i livet sitt, beskrevet så konkret som mulig. Støtte dem i å finne ut av hva som virkelig betyr noe i livet.

 • Hvordan ønsker du å ha det?
 • Hva er ditt mål?
 • Hva drømmer du om?
 • Hvis du hadde oppnådd dette, hva ville det gi deg?
 • På hvilken måte er dette viktig for deg?
 • Når vi snakker sammen her og nå, hva er viktigst for deg? Skal vi snakke mer om ……, eller ….
 • Hvordan vil du vite at du har nådd målet ditt?
 • Hva vil være de første tegn på at du er på vei mot målet?
 • Hvordan vil du ha det når du har nådd målet ditt?
Erik Spsm 1
«Det er for sent å snu. Jeg har brent alle broer» Erik (17)

Reality. Situasjon
Formål: Å støtte den unge i å håndtere ambivalensen mellom nåværende livssituasjon og ønskene for fremtiden, med vekt på å styrke motivasjonen og viljen til forandring. Utforsk hvordan han/hun opplever sin situasjon, og sammen lage en realistisk oversikt over hvilke barrierer og hindringer som må overvinnes for å oppnå en positiv endring.

 • Hvordan ser livet ditt ut om 5, 10 eller 15 år?
 • På en skala fra 1 til 10, hvor viktig er det for deg å nå dine drømmer/mål?
 • Hva gjør andre for å nå sine mål? For eksempel din beste venn, klassekamerater, søsken?
 • Hva hindrer deg i å nå dine mål?
 • På en skala fra 1 til 10, hvordan vurderer du muligheten for å nå dine drømmer/mål?
 • Hva hindrer deg i nå dine mål?
 • Hva mer hindrer deg? (tid, økonomi, familie)
 • En hindring om gangen; hvorfor er nettopp dette et hinder?
 • Hvilke ulemper har det i dag og om 1 år, 2 år, hvis du ikke når ditt mål?
 • Nevn alle fordelene når du har nådd målet ditt (familie, trygghet, jobb, mestring)
 • Hvilke fordeler er det, tross alt, slik du har det i dag?
 • Hva er verst for deg: Hindringene/ulempene ved å nå ditt mål, eller det og ikke å gjøre noe? Forklar.
 • Hvordan tror du Y (positiv person i nettverket) ser din situasjon? Har Y rett?
 • Les opp hindringene: Hvilken hindring står mest i veien for at du skal nå ditt mål?
Skjermbilde 2015-04-29 kl. 09.48.20
«Jeg har alltid vært god på skolen og mestret, men nå ser jeg bare en utvei.» Jasmine (17)

Opportunity. Muligheter
Formål: Gi støtte slik at den unge kan se handlingsalternativer og bruke sine ressurser. Styrke han/hennes selvtillit, autonomi og vilje til endring.

 • Hvordan vet du at måten du ser hindringene på er riktig?
 • Har du opplevd at hindringene ikke var reelle?
 • Har du tidligere gjort noe som er positivt for å oppnå viktige deler av målet ditt?
 • Var det vanskelig? Hva gjorde du? Hva var din innstilling?
 • Hvilke andre metoder kan du bruke for å overvinne hindringene?
 • Hvordan kan du bruke det du er god til 1)…. 2)…. 3)…. Nevn aktuelle ferdigheter for å overvinne hindringer på veien mot ditt mål?
 • Vil du høre hva jeg tenker? Jeg er sikker på at du kan klare å ……
 • Hvilke nye veier kan du gå for at hindringene ikke skal oppleves så store?
 • Lag en liste over mulige veier – store som små.
totkam_2_2
«Jeg kan ikke snu – jeg vet ikke hvordan.» Faisal (24)

Will. Handlingskompetanse
Formål: Å styrke handlingskompetanse og motivasjon slik at konkrete handlinger kan utføres.

 • Når du tenker på det du er god til 1) …, 2) … Nevn relevante ferdigheter som vil bringe deg nærmere målet.
 • Hva er første skritt på veien?
 • Hva er neste skritt på veien?
 • Hvilke sider/stemmer i deg kan du lytte mer til for å nå dine mål?
 • Hva velger du å gjøre?
 • Hva skal til for at du vil gjøre det?
 • Hva hindrer deg i å gjøre det?
 • Hvor stor sannsynlighet er det for at du når målet ditt?
 • Hvordan kan jeg støtte deg?
 • Hvem andre kan støtte deg? Hvordan?