Tiltak for returnerte fremmedkrigere

Returnerte fremmedkrigere har ulik etnisk bakgrunn, alder og kjønn. Alle har opplevd voldsomme hendelser og har ulik grad av følelsesmessige og psykiske vansker.

Hvorfor returnerer fremmedkrigerne:

 1. Desillusjonert/angrende
 2. Fortsatt ideologisk overbevist, men ønsker bedre levekår (opportunistisk)
 3. Sent for å utføre et angrep (eller føler at de kan utrette mer for saken i Europa enn i Syria/irak)
 4. Fanget og har returnert ufrivillig

Overordnede tiltak for returnerte:

 • Lag skreddersydde tiltak for returnerte og deres familier
 • Sørg for god koordinering mellom offentlige etater feks bruk SLT koordinator eller politiråd
 • Samarbeid mellom instanser bruk feks tverrfaglig ansvarsgruppe
 • Umiddelbar risikovurdering (RAN COe 45)
 • Lag en lokal kommunikasjonsstrategi, for eksempel hvem i kommunen har en relasjon til den returnerte og kan ta kontakt. Kan være fastlege, NAV konsulent osv.
 • Tiltaksplan- dette er en overordnet plan for flere instanser (for eksempel individuell plan)

Ulike senarioer

Tiltale:

 1. Under straff: Prioriter å starte sosialisering og integrering tilbake til det norske samfunnet
 2. Gi opplæring til fengselsansatte
 3. Skreddersy fengselsplassering og overflyttingsmuligheter

Resosialisering uten tiltale:

 1. Bygg relasjon til returnerte og gi støtte til hele familien
 2. Gi informasjon og/eller opplæring til alle som er i kontakt med returnerte
 3. Helhetlig tenkning om mentorering, behandling (psykisk/fysisk helse) og praktisk støtte

Barn:

 1. Normalisering og resosialisering så raskt som mulig
 2. Be om veiledning fra fagfolk med kunnskap om traumtisk stress, traumer og indoktrinering hos barn
 3. Gi opplæring til hjelpere i førstelinje som skal jobbe med barn som har returnert