Yousef fant veien ut

I en livskrise fant Yousef Assidiq (26) trygghet og tilhørighet i et ekstremt miljø. Etter to år fant han veien ut. Nå jobber han for å motarbeide ekstremisme og radikalisering ved å hjelpe andre unge. Han mener etater må samarbeide for at hjelpen skal være effektiv.

yousef_still02

Assidiq var tidligere prosjektkoordinator i tankesmien Minotenk, og i 2015 var han med og grunnla JustUnity. Han har siden 2010 vært svært kritisk til ekstremistisk tankegods.
– Jeg begynte å jobbe mot radikalisering fordi jeg ikke vil at det skal være tilfeldig om unge får hjelp til å komme seg ut av et ekstremistisk miljø eller havner i Syria, forteller 26-åringen.

Kom seg ut alene
Sin egen avradikalisering gjennomførte han på egenhånd. Assidiq begynte å føle at han ikke helt hørte hjemme i miljøet i forbindelse med planleggingen av en demonstrasjon.

Det tok bare et par uker fra han bestemte seg til perioden som radikalisert var et avsluttet kapittel. Han poengterer at det kan være vanskeligere for andre.
– Jeg hadde en familie som kom tilbake da jeg trakk meg ut av miljøet. Alle trenger et sted å høre til.
Han forteller også om en liten tvil og noen indre grenser han hadde inni seg.
– Jeg vil si at jeg ble radikalisert, men ikke en ekstremist. I slike miljøer flyttes grensene hele tiden, men jeg var aldri villig til å angripe andre mennesker. Jo lenger man er i et slikt miljø desto lavere blir terskelen for å utøve vold mot andre.

Må samarbeide
Basert på egne erfaringer og fra møter med unge i tilsvarende situasjon, er han i dag spesielt opptatt av at hjelpeapparatet må samarbeide for at det skal være effektivt.

– Disse ungdommene må utfordres – og det gjelder uansett hva man jobber med!

Assidiq mener de fleste av ungdommene selv er klar over at de er i et dårlig miljø, men at de ikke vet hva de skal gjøre med det.
– Derfor er det utrolig viktig med gode nettverk som kan jobbe med dem og som kan hjelpe. NAV, politi, barnevern – alle aktuelle instanser i kommunen! Like viktig er det at instansene samarbeider, påpeker Assidiq:
– Ofte vet NAV hva NAV gjør, barnevernet vet hva barnevernet gjør, og så videre. Men så hender det at deres tiltak går mot hverandre – og da kan ungdommen havne midt i mellom og bli enda mer frustrert. Jeg ser at de som får ungdom på rett kjøl samarbeider godt, sier Yousef Assidiq.