Radikalisering og voldelig ekstremisme

kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut

Jasmine (17)

Født og oppvokst i Norge. Hun går på videregående skole og har gode karakterer. Jasmine har mange venninner, men opplever en manglende tilhørighet. Jasmine blir gradvis mer engasjert i den urettferdigheten som finner sted i Irak og Syria. Hun endrer klesstil, engasjerer seg politisk og bruker stadig mer tid på nett. En dag finner faren en lapp om at Jasmine har reist ut av landet.

Faisal (24)

Kom til Norge som åtteåring og har opplevd krig i hjemlandet. Faisal kommer ofte i konflikt og har ikke fullført videregående skole. Han jobber som dørvakt, men er sykmeldt etter en voldsepisode. Faisal har i det siste blitt mer interessert i islam. Han finner ro og mening i moskéen. Faisal blir gradvis mer negativ til Norge og hvordan det styres. Han har kommet med hatytringer og er innkalt til samtale med politiet.

Erik (19)

Kommer fra en liten by i Norge. Bor sammen med sin mor. Erik sliter på skolen og har opplevd mobbing. Han har blitt overfalt av en lokal ungdomsgjeng. Etter dette unngår han steder med mange innvandrere. Erik blir gradvis mer redd for å være ute om kvelden. Han hater islam, muslimer og innvandrere.

Veien inn

Endelig fant jeg noen som hadde det akkurat sånn som meg

Jasmine (17)

Veien inn

Hva gjør at mennesker søker til ekstremistiske miljøer? Det handler ofte om sosial tilhørighet og sterke følelser, ikke først og fremst ideologi, politikk eller religion.

Kunnskap om veien inn er viktig både for å kunne forebygge radikalisering og å hjelpe mennesker ut.

Vi må vite hva vi skal se etter.

Hva er radikalisering?

Jeg vil at dere skal få kjenne krigen her også

Faisal (24)

Hva er radikalisering?

Radikalisering beskriver hvordan personer gradvis tar avstand fra samfunnets demokratiske prinsipper og samtidig rettferdiggjør bruk av trusler og vold for å nå sine mål. En mulig utgang kan være deltagelse i voldelig ekstremisme.

Vi har alle et ansvar og kan gjøre en forskjell. Det å ha kunnskap om og være bevisst på radikalisering er første skritt.

Hvorfor ble det akkurat ham?

Jeg skal beskytte landet mitt mot de jævla feige terroristsvina

Erik (17)

Hvorfor ble det akkurat ham?

Hvorfor søker noen til ekstremistiske grupper?

Krenkelser og følelse av utenforskap kan gjøre mennesker mottakelig for radikale og ekstremistiske budskap. For å kunne forebygge og hjelpe mennesker til å gjøre kloke veivalg må vi forstå hvorfor noen deltar i ekstremistiske grupper.

Veien ut

Jeg tenkte veldig på lillesøstera mi, hun var den eneste jeg hadde

Faisal (24)

Veien ut

Vi kan hjelpe mennesker ut av voldelige og ekstremistiske grupper.

Å bryte ut av en radikaliseringsprosess eller forlate en gruppe kan oppleves som en krise. Råd, støtte, omsorg og oppfølging kan være nødvendig på flere områder.

Møter og samtaler med den som er i faresonen er vårt viktigste verktøy. Bruk din samtalekompetanse og vær nysgjerrig.

Nettverk

Når man blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det lettere å forebygge voldelig radikalisering og hat-kriminalitet på en mer effektiv måte.

Ove i SaLTo

Nettverk

Sammensatte problemer krever sammensatte løsninger.

Vi er avhengig av samarbeid for å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser. Foreldre, skole, helsetjeneste, fritidsklubb og politi kan skape positiv endring gjennom å dele informasjon og jobbe sammen.

Målet er å støtte kloke veivalg ved å gi trygghet, aksept og inkludering på flere arenaer.

Regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder konkrete tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme.