Hopp til innholdet

Kommuner trenger tiltak og strategier som kan brukes før, under og etter en radikaliseringsprosess. Strategier som kan iverksettes for å forebygge rekruttering og radikalisering, og tiltak som kan hjelpe mennesker ut av ekstreme grupper. 

Aktuelle temaer

Handlingsplaner, retningslinjer og annet type planverk er vanlige forebyggende verktøy. De bidrar til et felles språk og forståelse, gir retning, kvalitetssikrer arbeidet og tverrfaglig samarbeid. Les mer om viktigheten av handlingsplaner og hvordan din kommune kan komme i gang. 

Dialogbaserte tiltak har større effekt enn straff og fordømmelse i arbeidet for å motivere mennesker til endring. For å oppnå varig endring er samtaler alene ofte ikke nok og bør derfor suppleres med tiltak som gir nye erfaringer og ferdigheter. Mange som blir radikalisert har en historie preget av lite mestring og utenforskap. Tilliten til hjelpere og offentlige instanser kan være lav. Det finnes ingen snarveier for å oppnå tillit. En god, trygg og forutsigbar relasjon er grunnmuren i alt endringsarbeid. Les mer om dialogbaserte tiltak og hvordan vi kan skape endring gjennom samtaler

Det finnes mange gode verktøy, instrumenter og sjekklister som kan brukes for å vurdere risiko. Dette kan gi hjelpere og hjelpenettverk et felles språk, fokus og prioritering av tiltak. Selv om det er viktig å være bevisst faren for ekstremistisk vold, eksisterer det ingen fasit, bestemt profil eller overordnet sjekkliste, som sikkert kan utelukke eller predikere hvem som vil handle. Kunnskap om mulige risikofaktorer og kjennskap til nyttige verktøy kan likevel gjøre endringsarbeidet tryggere. Handlingskompetanse om risiko og riskovurderinger kan styrke treffsikkerheten, og gjøre det enklere å skreddersy tiltak. Les mer om hvordan vurdere risiko og risikoverktøy.

Behov for faglig støtte?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.