Hopp til innholdet

Hvis vi kan identifisere områder i en persons liv der positive endringer er mulig, så kan en negativ spiral mot voldelig ekstremisme brytes. Professor Tore Bjørgo har utviklet et teoretisk rammeverk som gir mulighet for forebygging og intervensjon for hjelpere.

I det teoretiske rammeverket beskriver Bjørgo fem dimensjoner for endring. De fem dimensjonene er teoretiske konstruksjoner som forsøker å begrepsfeste en kompleks virkelighet for å gjøre den mer forståelig og håndterbar. Det kan betraktes som en forenkling av virkeligheten, men hjelpsomt ved at det kan få oss til å se noen sammenhenger og oppdage muligheter for innsats og endring. Dimensjonene påvirker hverandre gjensidig. En positiv eller negativ endring i en av dimensjonene kan skape positive eller negative endringer i de andre dimensjonene. Hør Tore Bjørgo presentere de fem dimensjonene.

"Kan man få til en positiv endring i sosial tilknytning, som å finne en jobb, utdanning, delta i en meningsfull fritidsaktivitet, få seg en god kjæreste og stifte familie, så vil det kunne ha en positiv innvirkning på mental helse. Det kan gi håp om en bedre fremtid."

Tore Bjørgo, leder for senter for ekstremismeforskning, C-REX

Hør Tore Bjørgo fortelle om mulighet for endring og forebygging innenfor hver dimensjon: