Aktørlisten gir informasjon om offentlige instanser, ressurser og nettsteder som kan brukes i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Se hvor du som ansatt eller privatperson kan søke råd og henvende deg ved en bekymring.

Nettsted om radikalisering:

Radikalisering.no finner du «veileder for forebygging av radikalisering»,
«veileder for exit-arbeid», «veileder til mentorordning» samt annen nyttig informasjon.

Institutt på Sørlandet:

PLATTFORM er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, Agder-kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet.

Instituttet jobber frem tverrfaglig kunnskap som operasjonaliseres i det forebyggende arbeidet gjennom blant annet: politiets vurderingsteam, mentorordninger, interkommunalt samarbeid, informasjon og opplæringsprogram, web-satsning, rådgivning og følgeforskning.