Aktørlisten gir informasjon om offentlige instanser, ressurser og nettsteder som kan brukes i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Se hvor du som ansatt eller privatperson kan søke råd og henvende deg ved en bekymring.

Regjeringens nettsted om radikalisering:

Radikalisering.no kan du finne mye nyttig informasjon fra forvaltningen. For eksempel om Ekstremismekommisjonen, NOU’er, handlingsplanen, utlyste midler og annen nyttig informasjon fra regjering og forvaltningen.