Hopp til innholdet

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig tverrsektoriell samfunnsoppgave. Her finner du kunnskap og kompetanse som gjør deg i stand til å følge opp eller handle ved bekymring.

Aktuelle temaer

Radikalisering kan være rettet mot høyre eller venstresiden. Den kan være styrt av ideologi, politikk eller religion, drevet av spenningssøken eller flukt fra hverdagen. Radikalisering er ikke noe nytt. Opp gjennom historien har det hatt ulik innpakning og retning, men innholdet er ofte det samme: sterke følelser og søken etter tilhørighet. Les mer om veien inn og radikaliseringsprosesser.

Det er mange ulike grunner til at mennesker søker seg mot ekstreme grupper og blir radikalisert. Fellesnevneren er ofte marginalisering og utenforskap. Ekstreme grupper og propaganda tilbyr en identitet og tilhørighet, legitimerer sterke følelser og gir svar og løsninger. Les mer om hva som gjør mennesker sårbare.

Det er ikke ett spesielt tegn, men mange forskjellige, som bør gjøre oss bekymret. Fellesnevneren er ofte endring på en eller flere arenaer, som ny vennekrets, fritidsaktiviteter og interesser. Lytt til magefølelsen – vær nysgjerrig, utforsk og del din bekymring. Les mer om bekymringstegn og hva du kan gjøre.

Sosiale relasjoner på nettet må likestilles med andre typer fellesskap. Utvalget av ekstremt innhold på nettet er omfattende.  Hatefull retorikk og oppfordring til ekstremistisk vold er synlig på hjemmesider, i diskusjonsforumer, gjennom "memes" og sosiale medier. Les mer om radikalisering på nett.

Behov for kompetanseheving?

RVTS kan hjelpe deg i ditt arbeid med å forebygge og hjelpe mennesker ut av radikaliseringsprosesser.